کودک شاد

داشتن فرزندی شاد، یکی از مهمترین اصول رانشناسی کودک است.

شادی موجب تقویت روحیه و عزت نفس کودک می شود، کودکان شاد در حل مسایل مهارت بیشتری دارند و در برقراری ارتباط اجتماعی موفقترند.

 

کودک شادکودک شاد امروز، انسان موفق فرداست

بسیاری از موفقیت های انسان ها در گرو اقدامات و بازی های دوران کودکی آنهاست.

از همین کودکی است که شخصیت و نوع رفتار فرزندان مان شکل می گیرد. برای داشتن صفات و ویژگی های خوب یک انسان موفق و کامل مانند شادی، از همین امروز باید کودک شاد تربیت کنیم.
در بسته هوشکا بازی های متنوع و جذابی برای فرزندان شما طراحی و تولید شده که می تواند لحظات شاد و مفرحی را همراه با آموزش مفاهیم مهم موفقیت برای فرزند شما فراهم آورده است.

 

3بازی ساده برای شادمانی کودک

با انجام این سه بازی ساده مهارت شاد بودن و شاد کردن دیگران را در فرزندتان پرورش دهید.

  • برای او لطیفه تعریف کنید و او را بخندانید، سپس از او بخواهید تا او هم برایتان لطیفه خنداه دار بگوید
  • با درست کردن کارت تبریک برای مناسبت های مهم و شاد در زندگیتان مثل روزهای تولد، روز مادر، روز کودک و غیره به کودک یاد بدهید تا شادیش را به دیگران ابراز نماید.
  • روبروی هم بنشینید و نوبتی سعی کنید با درآوردن شکلک های خنده دار، همدیگران را بخندانید

شما هم بازی های دیگه ای رو تو کامنت ها به ما معرفی کنید