نوشته ها

بازی فکری جدید

بازی فکری جدید هوشکا

همه ما از فواید مهم و آثار مثبتی که بازی های فکری جدید بر ذهن، تقویت قدرت تخیل و کسب […]

استعدادیابی کودک

استعدادیابی کودک چیست؟

  انجمن ملی استعدادیابی کودک، به طور ساده استعداد درخشان را این گونه تعریف می­ کند: بروز و ظهور آن […]

کودک باهوش

نشانه های افراد باهوش چیست؟

هوش قابلیتی است که تا اندازه ای در همه افراد وجود دارد و البته میزان آن در زمینه های مختلف یکسان نیست و ممکن است برخی افراد در برخی زمینه ها از هوش بالاتری برخوردار باشند.