هوش درون فردی یکی از انواع هوش هشتگانه است که شناخت دادن از حالات احساسات و افکار خود است.

این هوش با درونگرا بودن بسیار فرق دارد اگر کودکی از این هوش برخوردار باشد  معمولا دارای  یک شخصیت مستقلی است.

افرادی که ازاین هوش برخوردار هستند، از احساسات، انگیزه، باور و اهداف خودشان آگاهی لازم را دارند.

دانش آموزانی که دارای این هوش هستند:

 1. دارای انگیزه درونی
 2. مستقل هستند
 3. درون گرا هستند
 4. بسیار منظم هستند
 5. دارای هدف هستند
 6. دارای اعتماد به نفس بالا

هوش درون فردی

هوش درون فردی چیست؟ چگونه میتوان این هوش را تقویت کرد؟

 

 

 

 

هوش درون فردی گاردنر راه کار های علمی برای تقویت آنهوش درون فردی Intrapersonal intelligence  به عنوان توانایی و درکی واضح از خود و سازمان دادن به  زندگی خود است.

به عبارت دیگر این به معنای خود آگاهی و فهمیدن خود است. و آنها خیلی قاطعانه از احساسات و انگیزه ی خودشان بسیار دفاع میکنند

این هوش توسط آقای گاردنر معرفی شد که یکی از هوش های هشتگانه به شمار می آید.

فردی که دارای هوش درون فردی بالایی است از ویژگی های درونی خود آگاهی دارد و این آگاهی بر شیوه تفکر، احساسات و رفتار آن فرد تاثیر بسیار زیادی می گذارد.

 

 

 

تعریف دقیقتری از این هوش عبارتند از:

افرادی که دارای این هوش هستند، شناخت و تسلط کافی بر روی ذهن و روحیه خود دارند که به نوعی خودشناسی محسوب می شود.

این افراد تصویری دقیق از نقاط قوت و ضعف خود دارند.

همچنین از انگیزه ها، امیال، خلقیات درونی خود مانند احساسات و هیجانات آگاهی کامل دارند. افرادی که دارای این هوش هستند، دارای توانایی منضبط کردن خود، درک خود و عزت نفس می باشند.

این افراد از انفرادی کار کردن، تفکر کردن، خودآزمایی، تحلیل روابط خود با دیگران و ارزیابی توانایی های فردی خود لذت می برند.

مشاغلی که از این هوش بهره مند هستند عبارتند از :

 • فیلسوف
 • رهبر سیاسی
 • شاعر
 • روان شناس
 • حکیم
 • عارف
 • و …