افرادی که دارای هوش جنبشی حرکتی هستند میتوانند از عضلات ظریف دستشان متناسب با اون موقعیت درست استفاده کنند خیلی خب میتوانند کارهای ظریف هنری را هم خوب میتوانند انجام دهند.

افرادی که از این هوش بهره مند هستند، از تمام بدن خود برای ابراز تمام عقاید و احساسات خود استفاده می کنند مانند:

  • بازیگر
  • یک ورزشکار.

 

هوش جنبش هوش حرکتی

از دست هایشان برای کارهای ظریف ، مثل یک جراح، مجسمه ساز و یا تعمیرکار خودرو استفاده میکند.

این افراد در انجام دادن حرکات بدنی و حفظ و کنترل تعادل بسیار قوی هستند.

این افراد وقتی که صحبت میکنند از زبان بدن بسیار استفاده می کنند، مثل حرکت دست ها، تغییر در حالات چهره هنگام اخم و شادی و غیره.

 

مشاغلی که دارای هوش جنبشی حرکتی هستند  عبارتند از :

 

هوش جنبشی حرکتیهوش جنبشی

  • بازیگرها
  • مربی ورزش
  • تعمیرکار
  • جراح
  • نجار
  • مجسمه ساز
  • ورزشکار

 

این هوش یکی از 8 هوشی است که  در تئوری هوش های چندگانه هوارد گاردنر مطرح شده است. 

کودکانی که دارای این هوش هستند، ممکن است تا حدی ناسازگار، شرور و بی توجه به درس به نظر برسند.

چنین تصوری ممکن است منجر به شکست تحصیلی آن ها شود.

 

ضرورت تقویت هوش جنبشی-حرکتی چيست؟

والدين و معلمان نقش مهمي در كشف و پرورش اين هوش در كودكان دارند.

تشخيص و تمايز اين هوش از بيش‌فعالي براي كودكان بسيار مهم و حياتي است.

با ارائه‌ي فرصت‌ها و روش‌هاي آموزشي مناسب آن‌ها مي توانند مخترع، مهندس، ورزشكار و در بسياري از مشاغل و کارها توانمند شوند.

والدين مي‌توانند فضايي را براي فعاليت‌هاي خلاقانه‌ي آن‌ها ايجاد كنند.

 همچنین افرادی که هوش جنبشی-حرکتی بالایی دارند در رشته های ورزشی مختلف سرآمد می شوند.

هوش بدنی و سبک یادگیری

ممکن است کسانی را دیده باشید که در سر کلاس یا موقوع یادگیری یک مطلب جدی، مدام به اصطلاح “وول” می خورند و نمی توانند ثابت و ساکن بنشینند و بر مطالب درسی متمرکز شوند. اتفاقا جالب است بدانید که این افراد از کسانی هستند که هوش بدنی بالایی دارند لذا برای یادگیری نیازمند حرکت ولو جزئی هستند.