هوش برون فردی را نیز با نام هوش اجتماعی نام می برند.

این هوش را در افرادی میتوان دید که :

  • فعالیت های اجتماعی یا فعالیت های گروهی لذت میبرند و در کنار  و در کنار دوستانشان بسیار لذت می برند و از تنها بودن بیزارند.
  • روش آموزش این افراد از طریق فعالیت های دسته جمعی طراحی می شود، شاید خود طراحان هم از این هوش بهره مند هستند. 
  • مشاوره های بسیار قابلی هستند.

هوش برون فردی

 چه مشاغل و حرفه هایی که برای آنها موفقیت آمیز هستند؟ 

1.سیاست مداران
2.رهبر ان و نهاد های اجتماعی
3.معلمان
4.مدیران
5.جامعه شناسان
7.روان شناسان
8.مدیران روابط  عمومی

هوش برون فردی را چه چیز مینامند؟

هوش برون فردی و راه های افزایش آن در کودکهوش اجتماعی

«هوش برون فردی » (Interpersonal Intelligence) که هوش میان فردی یا هوش بین فردی هم میگویند و یکی از هوش های چنگانه گاردنر میباشد.

 افراد با این هوش بالا می‌توانند بسیار تاثیرگذار بر روی اطرافیان خود باشند.

معمولاً این هوش را در کنار هوش درون فردی یاد میکنند.

با وجود اینکه این دو هوش با هم در ارتباط هستند، اما تفاوت‌های بسیاری با هم دارند.

 

(هوش درون فردی هم نیز یکی دیگر از هوش‌های چندگانه گاردنر است که برای آشنای بیشتر با این هوش، مقاله هوش درون فردی را مطالعه فرمایید.

 

جمع بندی:

هوش های چندگانه قابلیت ارتقا دارند اگر کودک شما کودکی خجالتی است اگر نمیتواند با هم سن و سالان خود ارتباط خوبی برقرار کند یا اگر کودک شما تا با غریبه ها مواجه میشود حس خصومت یا تدافعی پیدا میکند باید به این کودکان کمک کنیم تا بتوانند این هوش برون فردی را در خود افزایش دهند اگر کودک شما بتواند این هوش میان فردی رو تجریه کند میتواند رهبران خوبی در مدرسه باشند.

با افزایش این هوش در کودک شما در آینده میتواند در اجتماع  کارهای گروهی را به خوبی انجام دهند و میتواند به آرامشی با دیگران ارتباط برقرار کند و همکاری را در دیگران افزایش دهد و از جانب دیگران یک فرد دوست داشتنی خطاب میشود.