هوش منطقی ریاضی چیست؟ این هوش چرا به عنوان راز نبوغ نیز شناخته می شود؟

اگر کودکان بخواهند سطح هوش منطقی خود را افزایش دهند، چه راهی را می توانند دنبال کنند؟

مهمترین ویژگی این افراد چه بود؟ همه این افراد، که تقریباً کل جهان را تحت تأثیر قرار داده اند، همه افرادی با هوش منطقی بالا هستند.

 

هوش منطقی ریاضی

کسانی که دارای هوش ریاضی منطقی هستند توانایی چه کارهای را دارند؟

هوش منطقیهوش منطقی ریاضی چیست؟ چگونه آن را تقویت کرد؟

  • توانایی تجزیه و تحلیل منطقی موقعیت ها یا مشکلات را دارند.
  • شناسایی راه حل ها ، انجام تحقیقات علمی و غیره را دارار میباشد.
  • این افراد بسیار راحت‌تر از دیگران تصمیم‌های منطقی و عملی می‌گیرند.
  • کسانی که می‌توانند مطالب را به شیوه‌‌ای منطقی یاد بگیرند، این یکی از هشت نوع هوش متعددی است که توسط هوارد گاردنر پیشنهاد شده است.

افرادی که از این هوش بهره مند هستند، از طریق روش‌ها و تکنیک‌های مبتنی بر منطق و نظم، بهتر یاد می‌گیرند.

 

 

تقریباً همه کسانی که با اختراعات خود دنیا را تغییر داده اند یک مهارت مشترک دارند: هوش ریاضی.

در مورد نیوتون که از دانش خود در فیزیک استفاده کرد و قانون گرانش را به دلیل افتادن سیب کشف کرد ، چه می توان گفت؟

می‌توان گفت معمولاً زمانی که صحبت از هوش می‌شود و می‌گوییم “فلانی فرد باهوشیه!”، منظورمان همین نوع از هوش است.

یعنی هوش منطقی یا هوش ریاضی.

در واقع اگر بخواهیم تعریفی ساده از این هوش داشته باشیم، می‌توان گفت توانایی ذهن در حل مسئله و تفکرات منطقی.

افرادی که از هوش ریاضی منطقی بالایی برخوردار هستند در حل کردن معماها تبهر بسیار بالایی دارند.

مسایل ریاضی را بسیار خوب مبتوانند استدلال کنند.

بیشتر اندیشمندان و دانشمندان ما در این حوزه از هوش ریاضی فوق العاده ای برخودار بودند.

حالا چیکار کنیم که از این هوش این افراد را بالا ببریم میتوانیم برای کودکان یکسری معماهای خیلی آسان مطرح کنیم و با یکسری بازی های کودکانه که بتواند آن را انجام دهد.