یکی از شناخته ترین هوشها در بین هوشهای هشتگانه هوش منطقی و ریاضی است.

تقویت این هوش در کودک او را قادر میسازد روابط و اتفاقات و وقایع و موضوعات را درک کند.

این هوش یکی از پرکاربردترین هوش هادر زندگی فردی و اجتماعی انسانهاست و نقش بسیار مهم و موثری در خوشبختی فرزندان را دارد.

 

هوش ریاضی منطقی

 

این نوع افراد از چه نوع الگوهایی استفاده میکنند؟

هوش ریاضیهوش ریاضی منطقی از دیدگاه گاردنر

افراد با هوش ریاضی-منطقی قوی، با استفاده از الگوهای عددی و منطقی فکر می­کنند و بین اطلاعات مختلف رابطه برقرار می­کنند.

کسانی که هوش بالایی از این نوع را دارند:

  • همواره در مورد دنیای اطرافشان بسیار کنجکاو هستند
  • بسیار سوال میپرسند، عاشق حل کردن معما و غیره هستند.
  • این افراد توانایی بالایی در مفاهیم را دارند، مسائل را ذهنی حل می­کنند.

 

 

افرادی که از این هوش بهره مند هستند، در استفاده از اعداد توانایی بسیار بالایی دارند مثل: ریاضیدان ها، کارمندان بانک و یا آمارگرها.

این افراد توانایی استدلال کردن خوبی دارند مثل: دانشمندان، برنامه نویسان کامپیوتر. 

افرادی که از هوش عددی بالایی برخوردارند، داده های خود را تجزیه و تحلیل می کنند.

توانایی نتیجه گیری و مشاهدات نیز از ویژگیهای مهم افراد با هوش ریاضی است.

افرادی که دارای هوش منطقی-ریاضی بالایی هستند، به طور معمول عاشق تفکر و حل مسئله هستند.

در هر مسئله‌ای به دنبال الگوها و الگوریتم‌ها می‌گردند و از تجزیه و تحلیل و آنالیز مسائل لذت می‌برند. 

هوش ریاضی شامل توانایی استفاده از دلیل و برهان، حل مسئله، آموختن با کمک اعداد و پردازش اطلاعات نظری است. افرادی که هوش منطقی-ریاضی بالایی دارند علاقمند به تحقیق و پژوهش به روش‌های علمی هستند. 

ذهن این افراد بسیار پیچیده است و مانند کامپیوتر عمل می‌کند. هوش منطقی در زمینه‌ی مدل‌های ریاضی، اندازه گیری‌ها، انتزاعات و نتایج پیچیده بسیار موفق است.

هوش ریاضی تنها جنبه ای از انواع هوش های هشتگانه انسان تلقی می شود که موقعیتی برابر با سایر هوشها را دارد.