هوش تصویری – فضایی (Visual – spatial intelligence) توانایی و ظرفیت افراد در درک، به خاطر سپردن و شناختن رابطه فضایی و محل قرارگیری اجسام سه بعدی نسبت به یکدیگر است.

افراد با هوش تصویری – فضایی در تصویرسازی های ذهنی و همچنین جهت یابی قوی هستند.

این نوع هوش یکی از 8 هوش معرفی شده در تئوری هوش های چندگانه هوارد گاردنر است.

هوش تصویری (هوش دیداری) گاردنر

توصیف هوش تصویری فضایی از دیدگاردنر

هوارد گاردنر در کتاب خود با نام چارچوب ذهن: نظریه هوش های چندگانه، این گونه توصیف می کند:

“توانایی درک صحیح جهان به صورت بصری، اعمال تغییرات در درک ابتدایی خود از محیط و توانایی بازسازی ابعاد تجربه تصویری حتی در غیاب چیزی که این تجربه را پدید آورده است.”

قابلیت تجسم اشکال 3 بعدی که در ذهن ما تصویری را ایجاد میکند به این هوش تعبیر میشود.

معمولا کسانی که شطرنج بازی میکنند و خیلی خوب میتوانند پیش بینی حرکت نفر مقابلشون رو داشته باشند این ها کسانی هستند که از بهره هوش هندسی-ریاضی و فضایی خوبی برخوردادر هستند .

چه افرادی دارای این هوش هستند؟

 

هوش فضاییهوش تصویری فضایی

افرادی که دارای این هوش هستند:

 • هنگام آموزش با استفاده از دستورالعمل های نوشتاری ، مدل سازی شده یا نمودار و رسانه های تصویری ، بهتر یاد می گیرند.
 • دانش آموزان با استعداد بصری و فضایی حافظه بصری خوبی برای جزئیات دارند.
 • آنها با روش های شنیداری – تدریس مانند سخنرانی ، تلاوت ، تمرین و تکرار کمتر نتیجه می گیرند.
 • آنها احتمالاً در هندسه بهتر عمل می کنند.
 • آنها از پازل ، پیچ و خم ، نقشه و بلوک های ساختمانی لذت می برند.

 

 

 

دانش آموزانی که در سبک یادگیری تصویری قوی هستند از فعالیت های مدرسه مانند:

 • هنر
 • هندسه
 • گرافیک رایانه
 • طراحی با رایانه لذت می برند آنها اغلب از حافظه بصری بسیار خوبی برخوردار هستند.

این دانش آموزان به مشاغلی مانند:

 • کار در تلویزیون
 • معماری
 • عکاسی
 • هنر
 • خلبانی هواپیمایی
 • ساخت و ساز
 • طراحی مد جذب شوند.