آموزش مهارت مدیریت بحران در کودک

آموزش مهارت مدیریت بحران در کودک در شرایط بحرانی و رخدادهای طبیعی، کودکان بیش از پیش در معرض آسیب‌های روانی قرار دارند.

بزرگترها درگیر رسیدگی به وقایع پیش‌آمده هستند و کودکان شاهد هر آنچه می‌گذرد.

آنها متحمل اضطراب زیادی شده و امنیت روانی‌شان در معرض آسیب است.

در صورتی که به این آسیب‌ها توجه نشود، می‌تواند در آینده منجر به اختلالات روانی بیشتری شود.

مطالعات زیادی بر روی اقداماتی که در شرایط بحرانی به کودکان کمک می‌کند، صورت گرفته‌است که می‌تواند به والدین، معلمان و داوطلبان حوزه کودک کمک کند.

مهارت مدیریت بحران در کودک
مهارت مدیریت بحران در کودک

نحوه برخورد با کودکان در شرایط بحرانی

تا جای ممکن، کودکان را در معرض اخبار و تصاویر ناگوار قرار ندهیم.

در روزهای پس از حادثه، در حضور کودکان درباره اخبار ناگوار صحبت نکنیم.

دقت کنیم که در معرض تصاویر ناگوار قرار نگیرند.

این وقایع ناگوار در ذهن کودکان بزرگنمایی می‌شود و اضطراب زیادی را به آنان تحمیل می‌کند

بچه ها رکن مهم آمادگی در برابر بحران ها هستند آنها در شرایط بحرانی نه تنها میتوانند به خودشان کمک کنند بلکه در صورت آموزش های صحیح میتوانند به کمک بزرگترها شان بیایند فرزندان ما امروزه یاد میگیرند که کارها و تکالیف مدرسه هاشون را انجام دهند و حتی برای گذراندن اوقات فراغتشان برنامه ریزی خاص خود را انجام دهند

براین اساس ما به عنوان والدین این کودکان میتوانیم از آنها انتظار داشته باشیم برای مواجه با هر گونه بحراتی برنامه ریزی از پیش تععین شده ای انجام دهند مهم این است که ما به عنوان .لدین آموزش هایی صحیح مواجه با هرگ وه بحران های احتمالی را به ان ها بدهیم

یکی از اهداف بسته های هوشکا این است که راه  کارهای مفیدی به فرزندان در مواجه با بحران ها ارائه کنند آموزش هایی نظیر:

  1. شکست
  2. کاهش وابستگی های کودکان به والدین
  3. حل مشکل
  4. مدرسه هراسی کودکان
  5. کمک به حل دعواهی ان ها نسب به هم سن و سالهایشان