درون بسته ی هوشکا دو جعبه با عنوان جعبه ی کارت های بزرگ و کوچک وجود داره که داخل هر کدام از این جعبه ها تعدادی پاکت رنگی قرار داره.
هر کدوم از این پاکتها، مربوط به یکی از بازی های هوشکا می شه.
در زمان انجام بازی ها، باید پاکت مخصوص هر بازی را از جعبه کارتها خارج کنید و کارتهای درون پاکت رو براساس روش و دستورالعمل بازی در اختیار کودک قرار دهید.
جعبه کارتهای بزرگ شامل 11 پاکت رنگی با 60 کارت بازی زیبا و متفاوت و جعبه کارتهای کوچک شامل 15 پاکت رنگی با 140 کارت متنوع و جذاب، مخصوص بازی های مختلف هوشکا می باشند.
امروز آینده موفق فرزندت رو بساز