مهارت مساله در کودکان

حل مساله، فرایندی است که طی آن فرد به طور سیستماتیک تلاش می کند برای چالش های روزمره خود راه حل پیدا کند.

چالش های روزانه می توانند ناشی از مشکلات بیرونی باشند مانند:

  • یک امتحان سخت،
  • تقاضای ترفیع در محیط کار، 

بحران مالی و یا ناشی از مشکلات درونی مانند:

  • چگونگی رسیدن به اهداف،
  • انجام یک تصمیم گیری مهم در زندگی و تعارض در باورها.

تحقیقات نشان می دهند که یادگیری مهارت حل مساله باعث افزایش میزان رضایتمندی از زندگی و عزت نفس می شود و احتمال ابتلا به بیماری های روانی مانند:

  • اضطراب
  • افسردگی را کاهش می دهد
مهارت حل مساله در کودکان
مهارت حل مساله در کودکان

ویژگی های آموختن مهارت حل مساله و تصمیم گیری

آموختن مهارت حل مساله و تصمیم گیری به منزله ی آموختن روش زندگی است و هیچ یک از افراد بی نیاز از آن نخواهند بود.

بر همین اساس نظام های آموزشی مختلف دنیا سعی بر آن دارند که مهارت حل مساله و تصمیم گیری را در برنامه های درسی خود بگنجانند.

هم اکنون این مهارت در سیستم آموزشی سطوح مختلف کشورهای آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، هلند، بلژیک و بسیاری دیگر از کشورهای توسعه یافته تدریس می شود.

هیچکس نمی تواند نقش تعیین کننده محیط و دنیای پیرامون را بر زندگی و تصمیمات خود انکار کند لذا اهمیت کسب مهارت حل مساله و تصمیم گیری بر کسی پوشیده نیست.

در واقع زندگی ما مجموعه ای پویا از تعامل با محیط و کنش و واکنشی متقابل است که نتیجه آن، در بسیاری از موارد، ایجاد شرایطی نامطلوب یا دشوار برای ماست که باید برای آن چاره ای بیاندیشیم. بدین ترتیب است که انسان مرتبا در حال چاره اندیشی برای رفع موانعی است که محیط پیرامون و اجزای آن برایش ایجاد کرده اند.

زمانی که فرزندان ما مهارت حل مسئله نداشته باشند، ممکن است اصلا تشخیص ندهند که خودشان هم می‌توانند در موقعیت‌های دشوار تصمیم بگیرند. این بچه‌ها ممکن است کاملا تکانشی، بدون آنکه به تصمیم‌هایشان فکر کنند، رفتار کنند. برای مثال کودکی که با امکانات و توانایی‌های خودش آشنا نیست، ممکن است زمانی که کودکی دیگر اسباب‌بازیش را می‌گیرد شروع کند به کتک زدن او، چرا که فکر می‌کند این تنها راهی است که می‌تواند به وسیله‌ی آن اسباب‌بازیش را پس بگیرد. اگر به بچه‌ها کمک کنیم با توانمندی‌های خودشان آشنا شوند، در واقع این اطمینان را حاصل کرده‌ایم که می‌توانند در موقعیت‌های دشوار برای خودشان تصمیم بگیرند.

ما در مجموعه هوشکا مهارت های لازم را به کودکان دلبندتان آموزش میدهیم تا در آینده فرزندتان در آینده با مشکلات کمتری مواجه شوند.