والدین گرامی؛ در این ویدیو به شما کمک می کنیم تا مراحل آموزش حل مسئله را به فرزندتان آموزش دهید. مهارت حل مسئله یکی از مهمترین توانایی ها در حل مسائل و مشکلات برای کودکان است.