آموزش صحیح به کودکان

آموزش صحیح به کودکان ممکن است کمی دشوار به نظر برسد آموزش هایی مثل ریاضی، زبان های خارجی ، موسیقی و ….

چطور و از چه راهی همه چیز را به کودکمان آموزش دهیم

علاوه بر موارد گفته شده ، والدین نقش مهمی در آموزش کودکان ایفا میکنند.

در نظر گرفتن جنبه های دیگر که ممکن است کودک را بی انگیزه کند، به عنوان مثال:

  • قلدری در مدرسه 
  • عملکرد ضعیف در مدرسه و غیره مفید خواهد بود

به عنوان والدین، مهارت های بسیاری وجود دارد که ما نیاز داریم و می خواهیم که به کودکانمان آموزش دهیم.

اغلب ما بر موارد پایه ای مانند آموزش دادن به کودک که چگونه به تنهایی خودش غذا بخورد و یا لباس بپوشد، چگونه بند کفشش را ببندد، چگونه حساب کند، بخواند و یا بنویسد شروع می کنیم.

با این همه، مهارت های پایه ای وجود دارند که برای کودکان ما ضروری هستند تا بتوانند هر چه بیشتر مستقل شوند. اما همانگونه که ناتالیا دنیلز، روانشناس کودک، مطرح می کند، همانطور که ما به کودکانمان مهارت های عملی را یاد می دهیم، ممکن است دیگر مهارت هایی را که به همان اندازه از اهمیت برخوردارند را فراموش کنیم مانند هوش عاطفی. “کودکان همواره به همراه همدلی، عطوفت و مهربانی متولد نمی شوند. این مهارت ها بایستی به آنها یاد داده شود، پرورانده شود و رشد داده شوند. دنیلز همچنین می گوید که ما می توانیم بذر این مهارات ها را هر چه زودتر در زمان نوزادی در آنها بکاریم.

 به کودک خود یاد دهید که او توانمند با صلاحیت است. به فرزند خود اجازه دهید تا کارهای بیشتری را خودش به تنهایی انجام دهد.

آیا باید به فرزندم برای انجام تکالیفش پاداش بدهم؟

این سوال یکی از سوالات نقد برانگیز است.

جواب این است که “بله” همانطور که “نه” نیز هست. تشویق کردن خوب است اگر بصورت پاداش برای انجام تکالیف کودک باشد، مثلا وقتی که در امتحانات نمره ی خوبی را کسب میکند محدودیت نیز باید وجود داشته باشد.

رشوه دادن به کودک ممکن است مضر نیز باشد مثلا وقتی که قول خرید چیزهایی را میدهید که بسیارگران قیمت هستند. بهتر است پاداش ها اینگونه باشند ؛ اگر تکلیفش را درست و کامل انجام داد ، با هم بیرون غذا بخورید ، غذای مورد علاقه اش را بپزید ، اجازه دهید بازی کند ، فیلم ببیند و پاداش هایی از این دست ؛ همه این ها خوب است تا زمانیکه رویاهای شما درمورد تحصیلات فرزندتان بر او غلبه نکرده باشد ، برای دریافت پاداش های بزرگ ، او را مجبور به انجام کاری نکنید.

آموزش به کودکان ممکن است کمی دشوار به نظر برسد آموزش هایی از قبیل :

  • آموزش هایی مثل ریاضی
  • زبان های خارجه
  • موسیقی

اموزش برخی از مهارت ها مثل:

  • مهارت های کلامی
  • افزایش اعتماد ه نفس
  • مدیریت بحران
  • اجتماعی شدن