به منظور ارزیابی و پرورش هوش و استعداد کودک، بسته هوشکا در قالب 100 بازی متنوع همراه با 20 ساعت ویدیوی آموزشی طراحی و تولید گردیده است.

هر کدام از بازی ها با استراتژی خاصی طراحی گردیده است که ضمن ارزیابی دقیق هر یک از هوش های چندگانه، باعث ارتقا و پرورش آن نیز می گردد.

شما والدین دلسوز و آینده نگر، کافی است با خرید این بسته و با اختصاص تنها بیست دقیقه از زمان خود در هر روز و همراهی کودکان در انجام این بازی‌ها آینده آنها را تضمین نموده و برای شناخت میزان هوش کودک خود در هر یک از این زمینه‌ها و کمک به ارتقا و پرورش آن، این بازي‌هاي متنوع و سودمند را با كودكانتان انجام دهید.

باید دانست کودکان هوشمند در کنار والدین آگاه قادر به تغییر سرنوشت خود خواهند بود.

باید دانست کودکان هوشمند در کنار والدین آگاه قادر به تغییر سرنوشت سرزمینی بزرگ خواهند بود.