وابسته شدن کودکان به تبلت، گوشی های موبایل و بازی های کامپیوتری یکی از معضلات پدر و مادرهای امروزی است.این وابستگی می‌تواند در آینده مشکل جدی برای کار و زندگی اجتماعی افراد ایجاد کند. در این بین راه هایی برای جلوگیری از وابسته شدن کودک تان به این وابستگی های مضر نیز وجود دارد.