کتاب هوشکا

کتاب های داخل بسته هوشکا

در بسته هوشکا، به منظور ارزیابی و پرورش هوش و استعداد کودک، تعداد 100 بازی متنوع و جذاب طراحی شده است که هر کدام از این بازی ها یکی از هوش های هشت گانه را مورد ارزیابی قرار می دهد.

 

کتاب های متنوع درون بسته هوشکا قرار دارد:

  • کتاب معرفی و روش کار هوشکا: در این کتاب نحوه استفاده از بسته هوشکا به صورت کامل و دقیق تشریح شده است
  • کتاب های پله ها: شش عدد کتاب که در آن راهنمای بازی های هوشکا توضیح داده شده است
  • دفتر کار کودک: کودک تعدادی از بازی های هوشکا را در دفتر کار کودک انجام می دهد
  • کتابچه های تصاویر: کتابچه تصاویر بزرگ و کوچک شامل تصاویر متنوع و جذاب که برای دو تا بازی ها استفاده می شود
  • کتابچه امتیازات: بر اساس جداول و نمودارهای این کتابچه، هوش برتر کودک شناخته می شود

کتاب های داخل بسته هوشکا

دفتر کودک
کتاب آموزشی
کتابچه امتیازات هوشکا
کتاب معرفی هوشکا
کتاب کودک

بسته هوشکا شامل کتاب ها، کارت ها، وسایل و ابزارهای بازی ها می باشد.

برای دیدن محتویات بسته هوشکا اینجا کلیک کنید.