هوشکاموفقیت و خوشبختی هر فردی بستگی به هوش و استعداد او دارد. طبق تعاریف علم روانشناسی، هوش یعنی توانایی سازگاري و پيشرفت در شرايط مختلف.


تئوری های جدید روانشناسی به این نکته اشاره دارد كه هر انسانی دارای هوش‌های متنوعی هستند که تركیب این هوش‌ها در نزد افراد مختلف، متفاوت است. طبق این تئوری همه افراد از هوش‌های چندگانه البته در سطوح متفاوت برخوردار هستند و هوش‌های چندگانه نیز اکتسابی بوده و قابل رشد و پرورش می‌باشند، پس استعدادیابی یا همان ارزیابی و پرورش هوش و استعداد در افراد امری بسیار مهم و مؤثر در موفقیت آن‌ها به شمار می‌آید.


مجموعه هوشکا بر اساس همین نیازها، اقدام به طراحی و تولید بسته آموزشی هوشکا نموده است. بسته‌های آموزش فکری هوشکا که با عنوان بسته ارزیابی و پرورش هوش و استعداد کودک طراحی گردیده است با استفاده از برنامه‌های متنوع و بازی‌های جذاب و هدفمند، کمک می‌کند تا هوش و ذكاوت کودک شما همانند نيازهاي جسماني و عاطفي‌ او رشد و پرورش یابد.

بسته هوشکا شامل 100 بازی جذاب و متنوع برای ارزیابی هوش و استعداد کودک، به همراه 20 ساعت ویدیوی آموزشی برای والدین در جهت تقویت و پرورش هوش و استعداد فرزندشان می‌باشد.

 

باید دانست که کودکان هوشمند با همراهی و کمک والدین آگاه و مسئول خود، خوشبخت و موفق خواهند شد و قادر به ساخت آینده موردعلاقه خود و تغییر سرنوشت جهان پیرامون خود خواهند بود. 


بسته هوش

معرفی بسته هوشکا

بسته هوشکا با هدف آگاهی بخشی به والدین در زمینه­ ی شناخت هوش و استعداد فرزندانشان و تأثیر هوش­ های هشت­گانه بر خوشبختی و موفقیت کودکان و همچنین ارزیابی هوش و استعداد کودک بر همین اساس و از طریق بازی­های متنوع، جذاب و استاندارد و نیز پرورش و تقویت هوش ­های هشت­ گانه، با بهر ه­ گیری از روش­های نوین و به روز دنیا تهیه و تولید گردیده است.

بسته ارزیابی و پرورش هوش و استعداد کودک، شامل 100 بازی متنوع می باشد که کودک با راهنمایی والدین خود و بر اساس قواعد بازی(روش بازی)، به انجام این بازی­ها پرداخته و در نهایت والدین(راهنما) کودک، طبق دستورالعمل­های هر بازی، امتیاز کودک را محاسبه کرده و بعنوان امتیاز کسب شده کودک برای آن بازی، یادداشت می نماید.

بازی­ های بسته هوش و استعدادیابی کودک، به صورت گام به گام طراحی شده است و هر بازی بخشی از هوش کودک را می سنجد.

هر بازی ممکن است چندین هوش از هوش های هشت­گانه را درگیر کند ولی ما در این بسته، هوشی را که بیشتری تاثیر را در طی فرآیند انجام آن بازی دارد مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهیم.

در نهایت پس از انجام همه بازی های سیزده گانه هوشکا (100 بازی)،  بر اساس امتیازات کسب شده کودک، مرحله ارزیابی و تعیین سطح توسط والدین صورت می پذیرد.

برای این کار نیاز هست والدین کلیه امتیازات کسب شده کودک را در کارنامه های مربوط به هوش های هشت گانه کودک وارد نموده و روی نمودار مربوط به رده سنی کودک، امتیاز نهایی هر یک از هوش های کودک را مشخص نماید.